G bod - aplikace

Jedná se o jednoduchý ambulantní zákrok v lokální anestezii, kdy v gynekologické poloze aplikujeme trvanlivou látku ( Fortelis, Restylan, Stylage, Juvedérm) do oblasti G - bodu.

Zvýšíme tím citlivost při styku, těsnost pochvy a snazší a kvalitnější dosažení orgasmu.
Cena zákroku 9 980 kč.

obrázek