Liposukce je chirurgická metoda, při níž se za pomoci liposukční kanyly z určité partie odsaje patřičné množství tuku, a tím se tuková vrstva sníží.Tato metoda není v žádném případě řešením obezity. Tu je nutno řešit dietou a větším pohybovým zatížením.

To, co mnoha lidem ztrpčuje život, je zvýšené ukládání tuku v některých partiích těla tak, že tuková tkáň tvoří nápadné tukové polštáře buď symetricky anebo dokonce asymetricky. Ty potom mohou deformovat postavu a být tak zdrojem psychických problémů. Tyto tukové polštáře nereagují buď vůbec anebo jen velmi málo na ztrátu váhy a zůstávají prakticky nezměněny. Podle současných estetických kritérií jsou pokládány za vadu.

Nejedná se tedy o rovnoměrné rozložení tukové tkáně. Takovými místy, kde se tuk takto ukládá je kupř. podbradek, zevní strany stehen při kyčelním kloubu, kde vytváří "rajtkovitá stehna", na vnitřních stranách kolenních koubů, někdy v horních partiích vnitřní strany stehen nebo na přední straně bérců, kde vytváří loupovité bérce. Dále to mohou být izolované tukové polštáře v podbřišku nebo naopak nadbřišku, přičemž okolní vrtva podkožního tuku je o polovinu nebo více slabší než v místech těchto tukových polštářů. Samotné ukládání podkožního tuku je jedním ze sekundárních pohlavních znaků a je velmi individuální.

Prním krokem je v takových případech porada s plastickým chirurgem, který posoudí celkový stav a informuje pacienta o možnostech v jeho individuálním případě. Vysvětlí pacientovi problematiku operace a její plán. Výsledek operace se dá odhadnout je přibližně, níkdy totiž není možné přesně určit, kolik tuku se při zákroku odebere a zda se podaří odebrat takové množství, aby tělo bylo symetrické. to je zvláště patrné u asymetrií.

Nikdy není možné odsát přesně takové množství tuku, které by symetrii požadovou pacientem zaručovalo. Je nutno vzít v úvahu, že žádný jedinec se nerodí dokonale symetrický tak, aby jedna polovina těla byla zrcadlovým odrazem poloviny druhé. Ani podstoupená plastická operace to nemůže zaručit.

Dalším problémem je v tomto směru pacientova kůže, u níž nikdy předem nelze stoprocentně odhadnout, jak bude reagovat, zda dojde po zákroku k odpovídajícímu stažení, smrštění, či zda bude v místě zákroku přebývat. To závisí na elasticitě a kontraktilitě a na vlastním typu kůže. Jako každý chirugický zákrok má svoje specifika a dobrý výsledek nazávisí jen na profesionalitě chirurga. Operace je jen první fází. Druhá fáze, jíž je proces hojení závisí také na pacientovi, jak dbá o životosprávu a jak plní rady operatéra a nosí kompresní návlek. Otimální věkové rozmezí pro tento typ výkonů je 18 - 35 let. Horní hranice není samozřejmě pevná a záleží na konkrétním stavu pacienta a zejm. kvalitě kůže. Někdy je třeba kombinovat liposukci s odstaněním přebývající kůže. Pak však zůstávají jizvy a záleží na motivaci pacienta, zda takový výkon provést či nikoliv. Po samotné liposukci zůstávají jen velmi malé a nenápadné jizvy délky 0,5 - 1 cm.

Předoperační pokyny

  • Po vyšetření plastickým chirurgem a stanovení termínu operace dostane pacient doporučení na interní předoperační vyšetření, jež nesmí být starší jednoho měšíce před operací.
  • Zároveň jsou pacientovi vzaty míry na elastický návlek, který si pacient zaplatí. Návlek je připraven v den operace.
  • Nejméně měsíc před operací nesmí pacient užívat žádné léky obsahující KYSELINU ACETYLSALICYLOVOU, která snižuje srážlivost krevní např. Aspirin, Acylpyrin, Aspri, Acylkoffin.
  • Výkon se platí v den operace, na příslušnou hotovost pacient dostane stvrzenku.
  • Pacient odjíždí po dokonalém probuzení, nejlépe s doprovodem.
  • V den operace od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.
  • Vysadit hormonální antikoncepci 2 mědíce před operací.

Vlastní operace

Je prováděna v celkové narkoze, kdy do drobných řezů v místě požadovaného výkonu se zavede odsávací kanyla (4 mm) napojená na speciální vývěvu. Množství jednorázově odsátého tuku je omezeno, protože se prudce zvyšuje riziko pooperačních komplikací. Po operaci jsou plochy kryty elastickou náplastí nebo přímo elastickým návlekem. Po dobu prvního měsíce po operaci pacient snímá elastický návlek jen na dobu nezbytně nutnou k osobní hygieně. Kontroly a jejich četnost určí lékař. Poslední konrola je po 3 měsících, kdy lze hodnotit výsledek zákroku.

Komplikace

Komplikace spojené s tímto výkonem jsou obecné - infekce, krvácení, otoky, vyšší teploty - těmto se snažíme předcházet vyloučením okolností, které těmto komplikacím napomáhají. Podlititny jsou po liposukci běžným zjevem a vstřebávají se běhme dvou až tří týdnů. Je nutno vědět, že někdy se může vyskytnout komplikace v podobě nerovné kůže během hojení. Je to riziko u velmi povolené kůže, kdy je vzhledem k věku či geneticky ztráta elasticity kůže. Potom jen velmi výjimečně vzniká jizvením tzv.pomerančová kůže.