Operace odstálých ušních boltců

Odstávající ušní boltce jsou poměrně častou vrozenou vadou, která je zejména velmi nepříjemná v dětství, kdy vrstevníci dokáží postiženému jedinci ztrpčit život, ale ani v dospělosti nepřidá na sebevědomí. Tato vada může být jednostranná i kombinovaná s různým tvarem a velikostí boltců.

Předoperační pokyny

  • Předoperační vyšetření určí plastický chirurg
  • Klient/ka nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci
  • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient/ka užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou např. Acylpyrin, Acylkoffin,Aspro…, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace,takový/á klient/ka nemůže být operován/a!
  • Nenalíčená, nenalakované nehty, čistě umyté vlasy, oblečení ne přes hlavu
  • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení
  • O způsobu platby informuje recepce

Vlastní operace

Provádí se v místním znecitlivění event. v kombinaci s nitrožilní anestezií v odůvodněných případech. Operuje se na zadní straně boltců tak, aby jizvy byly co nejméně nápadné. Operace trvá jednu hodinu. Po operace je přiložen kompresivní obvaz.

Pooperační období

Převaz je druhý den po operaci. Prvé dva dny po operaci boltce pobolívají, bolesti postupně ustávají a úspěšně se zmírňují běžnými analgetiky. Obvaz na boltcích zůstává po dobu 10-ti dnů. Po sejmutí je třeba dbát opatrnosti - chránit boltce před poraněním, neúčastnit se kolektivních sportů po dobu jednoho měsíce a na noc chránit boltce elastickou páskou /čelenkou/ či obvazem. Za jeden měsíc je již rána dostatečně pevně srostlá.

Rizika operace

Jako u všech jiných operací je to krvácení a infekce. Tyto se snažíme omezit na minimum vyloučením všech okolností, které těmto komplikacím napomáhají. Kvalita jizev je závislá na individuálním hojení.