S postupujícím věkem dochází nevyhnutelně k pozvolným, někdy k rychlejším změnám organismu jako celku. Tak jak na jedné straně sbíráme zkušenosti a vědomosti, na druhé straně dochází k opotřebovávání organismu. Ideálem je zachovat člověka jako celek co nejdéle v plné tělesné i duševní svěžesti, protože i vyrovnaný člověk nelibě nese projevy stárnutí. V individuálně různé věkové hranici dochází k projevům stárnutí, které se projevuje vysycháním pokožky, ztrátou elasticity a poklesem kůže v určitých partiích těla. Tvoří se kožní záhyby, kůže se stává jakoby ,,velkou". Obdobný stav nastává po velké redukční dietě.

Předoperační pokyny

  • Klient/ka musí mít v pořádku interní předoperační vyšetření, u žen i gynekologické vyšetření
  • Klient/ka nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci.
  • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient/ka užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou např. Acylpyrin, Acylkoffin,Aspro…, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace,takový/á klient/ka nemůže být operován/a !
  • Před zákrokem je nutné vyměřit elastický kompresivní návlek, který je v den zákroku připraven
  • Klient/ka přijde v den zákroku nalačno, to znamená od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit!
  • Nenalíčená, nenalakované nehty, oholené příslušné partie.
  • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení
  • O způsobu platby informuje recepce

Vlastní operace

Vlastní operace je prováděna v hluboké celkové narkóze a trvá 2 až 3 hodiny. Řez je veden povětšinou dle předchozího vyměření a nákresu po 3/4 obvodu stehen. Kůže je uvolněna i s podkožím od spodiny a vytažena směrem nahoru, její nadbytky odstraněny. Následuje sešití rány a její překrytí obvazem. Klient/ka nosí elastické kalhoty.

Pooperační období

Klient/ka po operačním zákroku stráví jednu noc na klinice s pooperační péčí.

Klient/ka se musí po operaci několikrát za den projít.

Rizika operace

Jako u jiných operací - krvácení, event.infekce. Jejich výskyt se snažíme omezit na minimum předcházením vlivů, které rizika mohou způsobit. Kvalita jizev je závislá na individuálním hojení.