Prodloužení / zvětšení penisu

Zvětšení penisu - prodloužení mužského přirození

Mužský pohlaví úd začíná na dolních ramenech kostí stydkých začátkem topořivých těles, které se potom spojují a vytvářejí hlavní část hmotnosti údu. Svou schopností naplňovat se krví též umožňují schopnost pohlavního styku. Na dolní straně se k těmto tělesům přikládá močová trubice se svým tělesem sloužící k odvodu moči. Topořivá tělesa po svém spojení jdou nejprve přímo nahoru směrem k pupku podél spojení stydkých kostí a jsou v této pozici držena pevným vazen jehož délka je individuální. Teprve dále je těleso údu volné a směřuje dopředu.

Vlastní operace

Zvětšení penisu se provádí v celkové narkose. Řez je veden ve tvaru obráceného V v ochlupené části nad kořenem údu. Po proniknutí do hloubi je přerušen nebo vyříznut vaz, který fixuje začátek tělesa údu ke stydké kosti. Tím dochází k uvolnění, které se projeví prodloužením penisu o 1 - 3 cm, což je individuální dle délky fixujícího vazu a nelze předem určit. Po zavedení odsávacího drénu je rána sešita jako obrácené Y, aby ani kůže nebránila uvolnění úd. Klient setrvá do dalšího dne na našem oddělení a po odstranění drénů může odjet domů. Operace nemá žádný vliv na potenci, neprovádí se v oblasti, která by ji mohla jakkoliv pozitivně nebo negativně ovlivnit.

Předoperační informace

  • Klient musí mít v pořádku interní předoperační vyšetření.
  • Nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou během měsíce před operací a neužívat během této doby léky obsahující KYSELINU ACETYLOSALICYLOVOU / Acylpiryn, Aspro, Acylkoffin, Alnagon apod./
  • Oholit ochlupení.
  • Klient přijde v den operace nalačno, to znamená od půlnoci nejíst, nepít a nekouřit!
  • Cena operace se platí předem v den zákroku a klient na ni dostane stvrzenku.

Pooperační průběh

Většinou je druhý den odsávací drén vyndán a klient odjíždí domů. Dle domluvy přijde na kontrolu a vytažení stehů. Potom je informován o péči ojizvu. Pohlavní styk je možný po zhojení.

Rizika operace

Jako jakákoliv operace je i tato spojena s rizikem jako je infekce, haematom v ráně, změne citlivosti v okolí rány nebo opožděným hojením. Specificky může dojít k haematomu v podkoží úd, v naprosté většině, ale probíhá hojení bez jakýchkoliv komplikací.

Fotoreportáž z operace elongace penisu + lipofilling

Předoperační nákres:

Prodloužení penisu

Průběh operace:

Prodloužení penisu

Penis po zákroku:

Prodloužení penisu

video z elongace penisu
Elongace penisu