Mudr. Blanka Vraspírová

CERTIFIKÁTY | ŽIVOTOPIS

1984 ukončené studium na Fakultě všeobecného lékařství Karlovy University v Praze
1984 - 87 praxe na dětské chirurgii a všeobecné chirurgii Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
1987 atestace I. stupně z všeobecné chirurgie
1988 praxe na oddělení plastické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
1989 stáže na Klinice plastické chirurgie Královské Vinohrady u prof. Fáry stáže na Klinice popáleninové medicíny u prof. Königové praxe v Ústavu lékařské kosmetiky u prim. Fahouna
1992 atestace z plastické chirurgie, zástupce primáře oddělení plastické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, certifikát a licence České lékařské komory, certifikát z estetické chirurgie
1993 zakladatel a majitel soukromé Kliniky plastické chirurgie v Ústí nad Labem
1993 - 95 asistent I. lékařské fakulty University Karlovy
2000 Primář a zdravotní ředitel Kliniky Plastické chirurgie Ústí nad Labem s.r.o.
říjen 2011 konzultace a operace na Klinice plastické chirurgie PEM v Praze

Člen

 • České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Revizní komise ČLK
 • Společnosti plastické a rekonstrukční chirurgie ČR
 • Společnosti estetické chirurgie ČR
 • Společnosti pro využití laserů v medicíně
 • ESPRAS (European Society of Plastic and Reconstrutiv surgery)
 • EMLA (European Medical Laser Association)

Odborné stáže a kongresy

 • Německo
  • Hamburk
  • Berlín
  • München
  • Naila
 • Rakousko – Wien
 • Thajsko
 • Kuwajt
 • USA
  • New York
  • Los Angeles
  • San Francisco
  • Houston
  • St. Louis - Missuri
  • Florida – Ford Lauderdale
  • Princeton - New York
  • Houston - Texas
 • Brazílie – Rio de Janeiro
 • Turecko - Instabul
 • Itálie - Řím
 • Belgie - Brusel
 • Španělsko - Madrid

MUDr. Blanka Vraspírová