Odstranění esteticky vadících nezhoubných i zhoubných projevů na kůži těla

Elektrokoagulace, excize

Existuje několik metod k odstranění pigmentových skvrn, znamének a jejich útvarů nacházejících se na kůži.

Elektokoagulace

Jedná se o metodu, která má své přesné indikace. Jejím principem je spálení určitého útvaru na kůži tepelným učinkem el.proudu za použití lokálního znecitlivění kůže. Při použití této metody se daný útvar odpaří a zůstane po něm pouze strup, který se pečlivým ošetřováním tj. udržováním v suchu po určité době cca 2 týdny odloučí sám. Je možné se sprchovat, po osprchování je vždy třeba pečlivě místo osušit i např. za pomoci proudícího vzduchu fénováním. Po odloučení strupu zbyde na místě původního útvaru plochá jizva o průměru původního útvaru. Zpočátku je červená, později bledne až do barvy okolní kůže či zůstává ještě světlejší. Kvalita jizev je závislá na individuálním hojení klienta.

Vždy po výkonu během blednutí jizvy tuto plochu chránit před slunečním zářením a to buď oděvem nebo i později použitím vysokofaktorového krému. Upozorňujeme, že při použití této metody nelze odebírat vzorek na histologické vyšetření.

Excize

Excize neboli chirurgické vynětí daného útvaru na kůži je chirurgický operační zákrok, který se provádí v lokálním znecitlivění a vyňatý útvar je možno odeslat na histologické vyšetření na zvláštní žádost klienta či doporučení lékaře v odůvodněných případech. Toto ošetření se neprovádí standartně a operatér musí být o potřebě histologického vyšetření informován. Klient si toto vyšetření hradí sám zvlášť mimo úhradu výkonu samotného. Zákrok je ambulantní, kontroly a jejich počet určuje operující lékař. Doba hojení a odstranění stehů je závislé na místě a rozsahu excize. Po excizi zbývá vždy jizva. Její velikost, tvar a vzhled záleží na místě excize, její velikosti, tvaru, zkušenosti a dovednosti chirurga, šicím materiálu a v neposlední řadě na hojivosti klienta. Po zhojení také nelze vyloučit místní a individuální dispozici k tvorbě koloidů.