Operace nosu - Rhinoplastika

Rhinoplastika je výkon zasahující do třech oblastí – psychické, estetické a funkční. Tato operace je považována za jednu z nejsložitějších plastických operaci, jelikož operatér pracuje naslepo.

Nos tvoří střed obličeje a spoluvytváří jeho charakter, proto zde pohled estetický úzce souvisí s psychikou. Navíc má nos i svou nezastupitelnou funkci jako čichový orgán a dýchací cesta.

Prvním krokem, který je třeba učinit, je porada se zkušeným plastickým chirurgem. Ten se musí dozvědět, co klient od výkonu očekává, a vysvětlit mu, co je možno provést a co možné není a jaká rizika s sebou rhinoplastika nese. Velmi důležitá je motivace klienta/ky, totiž jaké důvody jej k operaci vedou. Chirurg musí také posoudit zdraví, věk pacienta a místní vyšetření, hodnocení tvaru či deformace nosu, dýchání, kostry nosu a měkkých tkání, charakteru kůže. Až na základě celkového zhodnocení pak chirurg rozhodne, je-li operace vhodná či nikoliv. Konečný výsledek operace se dá odhadnout vždy jen přibližně a klient si musí být vědom rizik, souvisejících s touto operací, která jsou navíc individuální svým výskytem i rozsahem.

Je třeba vědět, že operace nosu má, jako každý chirurgický zákrok, svá specifika a dobrý výsledek nezávisí jen na profesionalitě chirurga.

Operace je jen první fáze, na kterou má chirurg přímý vliv. Druhá fáze, kterou je proces hojení, je individuální záležitostí organizmu klienta/ky a chirurg ji může ovlivnit jen nepřímo – svými instrukcemi a radami.

Pooperační období je proces dlouhodobý a individuální u každého jedince. Nejdříve je možno hodnotit výsledek operace po 2 – 3 měsících po operaci a definitivně bývá pooperační fáze ukončena za jeden rok.

Kdy je možné podstoupit operaci?

Dolní hranice je dána ukončením růstu a puberty. Není totiž vhodné zasahovat do tkání, které jsou v růstu, může pak dojít k deformacím. Horní hranice není pevně stanovena, optimální je rozsah do 35 let věku, ale i později je operace možná, avšak je nutné přísné individuální posouzení. S věkem totiž klesá elasticita kůže, což je zejména nutné u redukčních (zmenšujících) operací nosu. Dalším důležitým měřítkem vhodnosti operace je věk z hlediska psychologického, kdy u jedinců okolo 30 let je jejich okolí na jejich vzhled navyklé a příliš radikální změna vzhledu pak s sebou může přinést problémy. Taktéž nelze spoléhat na to, že jakákoliv byť sebelépe provedená operace zachrání rozpadající se vztah s partnerem, tam jsou vždy příčiny jiného druhu.

Předoperační pokyny

Pro zákrok v místní anestezii:

 • Po vyšetření plastickým chirurgem a stanovením termínu operace je stanoven termín odběrů krve
 • Klient/ka nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci.
 • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient/ka užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou např. Acylpyrin, Acylkoffin,Aspro…, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace,takový/á klient/ka nemůže být operován/a!
 • V den operace –nejíst, nepít, nekouřit.
 • Oholen. Žena – nenalíčená, nenalakované nehty.
 • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení
 • O způsobu platby informuje recepce

Pro zákrok v celkové anestezii:

 • Klient/ka musí mít v pořádku interní předoperační vyšetření ,u žen gynekologické vyšetření
 • Zároveň jsou klientovi vzaty míry na elastický návlek, který je připravený v den operace.
 • Klient/ka nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci.
 • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient/ka užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou např. Acylpyrin, Acylkoffin,Aspro…, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace,takový/á klient/ka nemůže být operován/a!
 • Klient/ka přijde v den operace nalačno, to znamená od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.
 • Vyholené ochlupení, u žen nenalíčená, nenalakované nehty.
 • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení
 • O způsobu platby informuje recepce

Vlastní operace

Operační výkon je přísně individuální podle typu obličeje ale i osobnosti. Rhinoplastika patří k nejnáročnějším výkonům v oblasti estetické chirurgie a vyžaduje nejen velké zkušenosti chirurga, ale i velký estetický cit. Je prováděn v místním znecitlivění, nebo v celkové anestezii. Bolest může pacient cítit pouze v prvních minutách operace během aplikace znecitlivujícího roztoku, poté již cítí pouze tahy, ťukání při práci na kostěné oblasti, které mohou být vnímány jako nepříjemné, nikoliv však bolestivé. Také pooperační období snáší pacient velmi dobře. Je třeba vědět, že po operaci nosu jsou běžné podlitiny na horních i dolních víčkách očních a otoky. Po operaci je na nos přiložena sádrová dlaha a nos tamponován zevnitř mastným mulem. Délka operace závisí na komplikovanosti zákroku. Špičkovému chirurgovi trvá kolem jedné hodiny.

Pooperační období

Klien/kat je uložen/a na lůžku, je pod kontrolou, dostává analgetika, ledové obklady, a zůstává v péči kliniky do druhého dne. Je nucen/a dýchat ústy, protože nos je zatamponován a jsou přikládány studené obklady s kompresí na oční víčka. Je třeba přijímat více tekutin, protože dýcháním ústy dochází k větším ztrátám tekutin. Mezi 4 – 5 dnem po operaci je odstraněna tamponáda a pacient si čistí nos každé 2 hodiny vatovými štětičkami. Nesmí smrkat! Nesmí také svévolně sejmout sádrovou dlahu či upravovat náplasti fixující dlahu, mohlo by pak dojít k vážnému ohrožení výsledku operace. Po týdnu je provedena kontrola pod sádrovou dlahou a po 2 týdnech je sádrová dlaha sejmuta a klient/ka chodí již volně a dlahu si fixuje na noc po dobu dalších nejméně 14-ti dnů. Následuje poučení o masážích a kontrola po měsíci.

Nos se musí postupně adaptovat na teplo a chlad, v létě nedoporučujeme opalování a v zimě je třeba chránit se před mrazem, protože je větší nebezpečí omrznutí. Během roku se poměry stabilizují.

Rizika operace

Specifickým rizikem této operace je jizvení. Vzhledem k tomu, že rhinoplastika je prováděna zevnitř z otvorů nosních, není jizva na povrchu nikde patrná. Jizvy se proto v průběhu hojení tvoří uvnitř pod kůží nosu. Silnější jizevnatá vrstva může v průběhu pooperačního hojení negativně ovlivnit původně pěkný tvar nosu docílený operací. Silná mastná kůže s velkými póry event. prokvetlá cévní kresbou je méně vhodná až nevhodná k operaci, protože má sklon se hojit silnější jizvou, čímž stoupá riziko nedobrého pooperačního výsledku.

Reportáž z plastické operace nosu - Rhinoplastiky

Nos před operací:

Rhinoplastika

Nastříknutí nosu znecitlivujícím roztokem:

Rhinoplastika

Průběh operace:

Rhinoplastika Rhinoplastika Rhinoplastika

Odseknutí hrbolu nosu:

Rhinoplastika

Tvar nosu se začíná pod rukami operatéra měnit

Rhinoplastika Rhinoplastika Rhinoplastika Rhinoplastika Rhinoplastika

Náplasťová fixace nosu po operaci:

Rhinoplastika

Příprava sádry na nos (nosí se 14 dní po operaci):

Rhinoplastika

Přikládání sádry:

Rhinoplastika