Operace dolních a horních očních víček

Partie očí je nedílnou součástí obličeje vedle nosu, úst, tváří a čela. Zde také nastávájí první viditelné projevy stárnutí pleti. Je to proto, že tato oblast je funkčně velmi exponovaná, a proto také požadavky na její úpravu přicházejí obvykle jako první na řadu.

Operace očních víček se provádí buď na dolních či horních víčkách nebo současně na obou v závislosti na místním nálezu. Pokud je řešena problematika stárnutí celého obličeje, v takovém případě by měla předcházet operace obličeje a krku.

Lidské oko je uloženo v oční dutině lebky v tukových polštářcích, jež jsou ohraničeny jemným pouzdrem. Tato pouzdra ztrácejí časem svoji pevnost a dochází k výhřezu tuku vpřed, což je patrné na očních víčkách jako váčky. Samozřejmě se na tomto procesu účastní i ztráta elasticity kůže, kdy vznikají zejména na horních víčkách velké kožní nadbytky. Ty mohou být ovlivněny i dalšími faktory, především dědičností, životosprávou, typem kůže, náchylností k otokům, např. vlivem alergie nebo onemocněním ledvin.

Předoperační pokyny

  • Klient/ka musí mít v pořádku interní předoperační vyšetření, u žen i gynekologické vyšetření
  • Klient/ka nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci.
  • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient/ka užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou např. Acylpyrin, Acylkoffin,Aspro…, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace,takový/á klient/ka nemůže být operován/a !
  • V den operace – lehká snídaně, pokud je výkon prováděn v místním znecitlivění.
  • Nenalíčená, bez použití krému.
  • Klient/ka musí počítat min. s 5 dny volna – důležité pro hojení po operaci. Domů propouštíme po 2-3 hod. klidu a chlazení operované partie s doprovodem a v tmavých brýlích.
  • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení
  • O způsobu platby informuje recepce

Vlastní operace očních víček

Operace očních víček trvá 1 hodinu, provádí se obvykle v místním znecitlivění. Pokud si klient/ka přeje, je možné výkon provést v celkové anestezii v tomto případě je pak nutné interní předoperační vyšetření a u žen i gynekologické vyšetření. Před výkonem chirurg vyměří a nakreslí hranice řezu a množství kůže, které je nutno odstranit.

Cena operace očních víček

Plastická úprava asymetrie víček od 11 000 Kč
Plastická úprava víček asijského typu na evropský od 13 200 Kč
Plastická úprava horních očních víček s tukovými prolapsy od 10 500 Kč

Pooperační období

V prvních dnech po operaci je vhodné dodržovat klidový režim, pokud možno vleže na zádech. Je možno vstávat pouze na toaletu a k jídlu. Doma si pak klient/ka přikládá studené obklady, dodržuje pokyny,které byly předány ústní i písemnou formou.Na převaz a kontrolu se dostaví 3 –4 den po zákroku. Stehy jsou odstraněny 7 – 8 den po zákroku. Po vyndání stehů jsou jizvy čárkovité, ale červená a nápadné, a je nutno vyčkat na jejich změknutí a zblednutí.

Po 10 dnech od vyndání stehů doporučujeme masáže dle návodu. Vyblednutí jizev je individuální.Otoky a krevní podlitiny bývají přítomny v pooperačním průběhu. Po sedmi dnech od operace je možno se zapojit do běžného životního režimu, po 10dnech od operace mohou ženy používat kosmetiku, líčit se. Sportovní a fyzická zátěž se doporučuje až po třech týdnech od operace.

Je třeba také upozornit na to, že operací lze dosáhnout lepšího vzhledu, avšak operace sama nikdy nemůže změnit kvalitu kůže ani tvorbu jizev. Kvalita jizev je závislá na individuálním hojení.

operace očních víček
Operace očních víček