Operace obličeje a krku - Facelift

K čemu slouží estetická chirurgie?

S postupujícím věkem dochází nevyhnutelně k pozvolným, někdy k rychlejším změnám organismu jako celku. Tak jak na jedné straně sbíráme zkušenosti a vědomosti, na druhé straně dochází k opotřebování organismu. Ideálem je uchovat člověka jako celek co nejdéle v plné tělesné i duševní svěžesti, protože i vyrovnaný člověk nelibě nese projevy stárnutí. Cílem estetické chirurgie je úprava nebo minimalizace tvarových odchylek.

Kdy nastává čas k operaci?

Obecně je to většinou kolem 40. Roku života, avšak vždy je nutno vědět, že je to záležitost přísně individuální, závislá na mnoha faktorech. Velkou roli zde hraje i dědičnost, způsob života, pracovní zatížení a skutečnost, jak silně je člověk vystaven stresujícím faktorům. Na vzhledu každého jednotlivce se podílí i výživa, pravidelnost péče o pleť a celkový zdravotní stav. V individuálně různé věkové hranici dochází k projevům stárnutí, které se projevuje vysycháním pokožky, ztrátou její elasticity a poklesem kůže v určitých partiích těla. Vytvářejí se kožní záhyby, přibývají vrásky. Tehdy nastává okamžik, kdy je ještě možné odsunout projevy stárnutí prostřednictvím zásahu plastického chirurga. Horní věková hranice je určena celkovým zdravotním stavem pacienta.

Operace obličeje a krku je poměrně velký a náročný zákrok. Vyžaduje dobrý zdravotní stav, proto je nezbytné interní předoperační vyšetření. Je nutno vědět, že ve vyšším věku nad sedmdesát lez je i při dobrém zdravotní stavu operace rizikovější a hojivost pomalejší.

Co se dá od operace očekávat?

Při operačním zákroku se napne kůže v oblasti spánků, tváří a krajiny dolní čelisti a krku. Nelze však obecně tvrdit, že pacient bude po operaci vypadat o deset let mladší, někdy je výsledek výraznější, jindy nikoliv. V případě štíhlého obličej a krku je efekt nápadnější než u jedinců se silnou vrstvou podkožního tuku. Velmi záleží též na kvalitě kůže, aby byla tažná, nepříliš křehká, dobře posunlivá proti spodině a nepříliš suchá a tenká. Všechny tyto faktory rozhodují o výsledku operace. Dalším problémem jsou vrásky, zejména nosoretní rýhy kolem úst, také na tvářích a v oblasti vnějších koutků očních. Je třeba vědět, že vráska v kůži znamená, že kůže je zlomená, podobně jako když přeložíte list neporušeného papíru. Operací je možné tento stav zmírnit, ale nelze jej bezezbytku napravit. Při příliš velkém vypnutí se totiž vyřadí funkce mimického svalstva a vznikne výraz masky, kdy je obličej nápadný v negativním slova smyslu. Jinou otázkou jsou mimické vrásky, které jsou způsobeny pohybem mimických svalů ličeje. Tyto vrásky se i po větším vypnutí znovu vytvoří, protože mimiku obličeje nelze vyřadit. Ve společenském kontaktu nebývají jedinci s nevýraznou mimikou úspěšní. Obličej totiž ztrácí charakter. Proto je u tohoto zákroku velmi důležitá porada s plastickým chirurgem, který individuálně posoudí možnosti každého pacienta. Cílem zmíněného operačního zákroku je odstranit stopy stárnutí při zachování přirozeného vzhledu.

Jak dlouho výsledek operace vydrží?

Efekt operace je trvalý, je vypnuta nejen kůže obličeje a krku, ale i podkoží a svalové struktury, které stárnou spolu s kůží. Je však nutné si uvědomit, že operace nezastaví proces stárnutí. Ten pokračuje dál a po určité době od operace bude pacient vypadat asi jako před zákrokem. Jestliže však splňuje všechny podmínky, je možno operaci opakovat. Délka času k zopakování výkonu je různá, závisí na kvalitě kůže, síle podkožního tuku, životosprávě a péči, kterou pacient sám sobě věnuje.

Porada s plastickým chirurgem

Porada se zkušeným plastickým chirurgem je prvním krokem před rozhodnutím se nechat operovat. Velmi důležitá obecně je motivace pacienta, která jej vede k podstoupení zákroku. Je samozřejmé, že k operaci musí být splněn základní předpoklad a tím je dobrý zdravotní stav.

Předoperační pokyny

  • Klient/ka musí mít v pořádku interní předoperační vyšetření, u žen i gynekologické vyšetření
  • Klient/ka nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci.
  • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient/ka užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou např. Acylpyrin, Acylkoffin,Aspro…, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace,takový/á klient/ka nemůže být operován/a!
  • Je třeba počítat se 14ti dny volna, za tuto dobu opadne obvykle otok a vstřebají se modřiny.
  • Před zákrokem si obarvit vlasy, pokud si je barvíte. Vlasy nezkracujte, je lépe mít delší,lépe se v pooperačním období schovají jizvy
  • Klient/ka přijde v den zákroku nalačno, to znamená od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit !
  • Nenalíčená,nenalakované nehty, oblečení ne přes hlavu oblékané (halenka,košile)
  • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení
  • O způsobu platby informuje recepce

Vlastní operace a pooperační období

Provádí se na specializovaném pracovišti ve spolupráci se zkušeným anesteziologem v kombinaci nitrožilní anestezie a místního znecitlivění. Délka operace je v průměru dvě hodiny. Řez je veden z vlasaté části nad ušním boltcem dolů, těsně před boltcem, opět těsně kolem ušního lalůčku, v záušní rýze a odtud do vlasů. Po operaci je přiložen kompresivní obvaz na operované plochy. Druhý den po operaci je proveden převaz. Během pooperačního období je v zájmu pacienta, aby se řídil pokyny operatéra, ten také stanoví režim kontrol. Rychlost hojení ran je individuální a stehy jsou odstraňovány desátý případně čtrnáctý den po operaci a to vždy dle stavu operační rány. Třetí den po operaci je obvykle odstraněn obvaz a jsou umyty vlasy a pacient se pohybuje dále volně bez obvazu. Vlasy při operaci neholíme, jen upravíme pěšinku v oblasti řezu. Je nutno upozornit na to, že po sejmutí obvazu dochází k zdánlivě většímu vypadávání vlasů, jde však o vlasy, které se nashromáždily pod obvazem za několik dní a jež běžně odstraňujeme denním vyčesáváním. v místech kde byla kůže uvolněna od spodiny, aby mohla být vypnuta, je několik týdnů porušena citlivost, která s postupně upraví.

Jen výjimečně může v oblasti ušního lalůčku přetrvávat. V pooperačním období po dobu jednoho měsíce nedoporučujeme barvení vlasů a trvalou ondulaci, protože některé preparáty k těmto účelům používané jsou značné koncentrace a pokožka i vlasový porost jsou po operaci citlivější. Nedoporučujeme též masáže obličeje, protože většinou uvolňují kůži a svaly, tedy snižují napětí kůže. Taktéž je třeba pečlivě uvážit, zda se vystavovat slunci či nikoliv, protože sluneční záření vysušuje kůži, ta se ztenčuje a dochází ke zvýšené tvorbě vrásek.

Komplikace

V případě operace obličeje je to zejména pooperační krvácení, jehož výskyt se snažíme omezit na minimum. Proto je nutné pečlivé interní vyšetření před operací. Je třeba zdůraznit, že měsíc před operací nesmí být užívány léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou, a to ani jedna tableta!!! Krevní podlitiny na tvářích a krku nepředstavují žádné riziko a mohou se po operaci vyskytnou a vstřebávají se během dvou až třech týdnů, jejich výskyt je individuální. Poranění lícního nervu při operaci známe pouze z literatury, znamená totiž hrubou neznalost operační techniky a anatomie. K rizikům operace náleží i výskyt poruchy citlivosti v oblasti ušního lalůčku, kdy výjimečně může přetrvávat. Kvalita jizev je závislá na individuálním hojení.

Průběh operace faceliftu

1) Obličej nakreslen a připraven k liftingu a modelaci
Facelift

2) Zdvižení kůže v podkoží obličeje, obnášení obličejové fascie, kterou vypneme a obličej tím vymodelujeme
Facelift

3) Zde jsou patrné přebytky kůže obličeje a krku, které následně odřízneme
Facelift

4) Po odříznutí kůže, sešijeme plastickým stehem a do vlasové části vložíme rukavicové drény
Facelift

5) Druhá strana obličeje, naznačeny nákresy a vypnutí pokožky, vlásky před operací vyculíkovány
Facelift

6) Opět zdvižení kůže s podkožím obličeje, stavíme krvácení
Facelift

7) Opět vypnutí kůže a její resekce
Facelift

8) Odříznutí kožních přebytků
Facelift