Liposukce je chirurgická operační metoda, při níž se za pomocí liposukční kanyly z určité partie odsaje patřičné množství tuku, a tím se tuková vrstva sníží.. Tato metoda není v žádném případě řešením obezity. Tu je nutné řešit dietou a větším pohybovým zatížením.

To, co mnoha lidem ztrpčuje život, je zvýšené ukládání tuku v některých partiích těla tak, že tuková tkáň tvoří nápadné tukové polštáře buď symetricky nebo dokonce nesymetricky. Ty potom mohou deformovat postavu a být tak zdrojem psychických problémů. Tyto tukové polštáře nereagují buď vůbec nebo jen velmi málo na ztrátu váhy a zůstávají prakticky nezměněny. Podle současných estetických kritérií jsou pokládány za vadu. Nejedná se tedy o rovnoměrné rozložení tukové tkáně. Takovými místy , kde se tuk takto ukládá je podbradek, zevní strany stehen při kyčelním kloubu, kde vytváří „rajtkovitá stehna“, vnitřní strany kolen,horní partie vnitřních stehen. Dále to mohou být izolované tukové polštáře v podbřišku i nadbřišku, přičemž okolní vrstva podkožního tuku je o polovinu nebo i více slabší než v místech tukových polštářů. Samotné ukládání podkožního tuku je jedním ze sekundárních pohlavních znaků a je velmi individuální.

Prvním krokem je v takových případech porada s plastickým chirurgem, který posoudí celkový stav a informuje klienta o možnostech. Vysvětlí problematiku operace a její plán. Výsledek operace se dá odhadnout jen přibližně nikdy není možné přesně určit kolik tuku se při zákroku odebere a zda se podaří odebrat takové množství, aby tělo bylo symetrické. To je zvlášť patrné u asymetrií. Není možné odsát přesně takové množství tuku, které by symetrii požadovanou klientem zaručovalo.

Je nutné vzít v úvahu, že žádný jedinec se nerodí dokonale symetrický tak, aby jedna polovina těla byla zrcadlovým odrazem poloviny druhé. Ani podstoupená plastická operace to nemůže zaručit. Dalším problémem je v tomto směru kůže, u níž nelze předem stoprocentně odhadnout jak bude reagovat, zda dojde po zákroku k odpovídajícímu stažení, smrštění, či zda bude v místě zákroku přebývat. T o závisí na elasticitě a kontraktilitě a na vlastním typu kůže. Jako každý chirurgický zákrok má liposukce svoje specifika a dobrý výsledek nezávisí jen na profesionalitě chirurga. Operace je jen první fází. Druhá fáze, jíž je proces hojení, závisí také na klientovi jak dbá o životosprávu, plní rady operatéra a nosí kompresivní návlek. Optimální věkové rozmezí je 18 – 35 let. Horní hranice není pevná a záleží na konkrétním stavu klienta a zejména na kvalitě kůže. Někdy je třeba kombinovat liposukci s odstraněním přebytečné kůže. Pak však zůstávají jizvy a záleží na motivaci klienta, zda takový zákrok provést nebo ne. Po samotné liposukci zůstávají jizvy velmi malé, délky do 0,5 cm.

Je nutné zdůraznit, že liposukcí se nedoporučují redukovat velké souvislé plochy / přední strany stehen, lýtka/. Nelze zaručit, že se v těchto partiích nevytvoří nepravidelné nerovnosti, které jsou prakticky neodstranitelné a to při dodržení všech zásad. Výskyt všech nerovností v oblasti odsávaných ploch je dán také věkem. Čím je klient mladší, tím je pravděpodobnost výskytu komplikací menší.

Předoperační pokyny

  • Klient/ka musí mít v pořádku interní předoperační vyšetření, u žen i gynekologické vyšetření
  • Klient/ka nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci.
  • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient/ka užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou např. Acylpyrin, Acylkoffin,Aspro…, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace,takový/á klient/ka nemůže být operován/a !
  • Před zákrokem je nutné vyměřit elastický návlek, který je v den zákroku připraven
  • Klient/ka přijde v den zákroku nalačno, to znamená od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit !
  • Nenalíčená, nenalakované nehty, oholené příslušné partie
  • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení
  • O způsobu platby informuje recepce

Vlastní operace

Obvykle se provádí v nitrožilní anestezii kombinované s místním umrtvenímDle předem provedeného nákresu nastříkáme plochu liposukčním roztokem a necháme působit. Potom z malých vpichů cca3 mm odsávací kanylou s nejmodernějším oscilačně vibračním systémem provedeme odsátí příslušné partie.Množství jednorázově odsátého tuku je omezeno, protože se prudce zvyšuje riziko pooperačních komplikací. Klient/ka obvykle zůstává v péči Kliniky do druhého dne. Jsou podávány léky proti bolesti, otoku, infuze, popř. ATB. Po zákroku jsou plochy kryty elastickým návlekem a ledovány. Po dobu prvního měsíce po zákroku se snímá elastický návlek jen na dobu nezbytně nutnou k osobní hygieně Kontroly a jejich četnost určí lékař. Poslední kontrola je po 3 měsících, kdy lze hodnotit výsledek zákroku a je doporučena péče o plochu.

Komplikace

Komplikace spojené s tímto výkonem jsou obecné – infekce,krvácení, otoky,vyšší teplota – těmto se snažíme předcházet vyloučením okolností, které těmto komplikacím napomáhají.

Podlitiny jsou po liposukci běžným jevem a vstřebávají se během dvou až tří týdnů. Je třeba vědět, že se může vyskytnout komplikace v podobě nerovné kůže během hojení. Je to riziko u velmi povolené kůže, kdy je vzhledem k věku či geneticky ztráta elasticity. Potom jen velmi vyjímečně vzniká jizvením tzv. pomerančová kůže.