O převisu paží mluvíme tehdy, když volná kůže a podkoží na pažích při jejich rozpažení volně visí dolů. Příčinou je nejčastěji enormní zhubnutí o desítky kilogramů.

Předoperační pokyny

  • Klient/ka musí mít v pořádku interní předoperační vyšetření, u žen gynekologické vyšetření
  • Klient/ka nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci.
  • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient/ka užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou např. Acylpyrin, Acylkoffin,Aspro…, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace,takový/á klient/ka nemůže být operován/a!
  • Před zákrokem je třeba vyměřit elastický kompresivní návlek.
  • V den operace – od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.
  • Nenalíčená,nenalakované nehty,vyholené podpaží,oholené ochlupení.
  • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení
  • O způsobu platby informuje recepce

Vlastní operace

Operace je rozsáhláa je třeba upozornit na dlouhé a viditelné jizvy. Proto je třeba pečlivě zvážit zda operace má smysl. Operace spočívá ve vlnovitě provedeném vyříznutí nadbytečné kůže a podkoží v celé délce paží na jejich vnitřní straně a sešití rány s drény.Vzhledem k rozsahu a drénům je nutné setrvat do druhého dne na naší Klinice.

Pooperační období

Klient/ka chodí na kontroly dle domluvy. Vyndání drénů a stehů je podle aktuálního stavu. Poslední stehy jsou odstraněny asi za 3 týdny, potom vysvětlíme další péči o jizvy.Nutnost nosit kompresi.

Rizika operace

Jako jakákoliv operace je i tato spojena s rizikem jako je infekce,haematom v ráně, změně citlivosti v okolí rány nebo opožděným hojením. Specificky jde u této operace o velmi dlouhé řezy a po nich vzniklé jizvy. Tvorba jizev je u naší populace velmi individuální od sotva viditelných až po nápadně široké a vystupující a to i při tom nejpečlivějším sešití a dobrém hojení.