Úpravy genitálií - Úprava malých a velkých stydkých pysků

Malé stydké pysky mají určitý tvar a velikost, což je vrozené. Ale u různých lidských ras z různých oblastí je tento tvar a velikost jiný. Protože naše společnost je geneticky různorodá vyplývá z toho, že občas se vyskytne tvar a velikost, které neodpovídají tomu, co se u nás považuje za obvyklé a normální. Většinou jde o výrazné zvětšení, které je viditelné a nápadné. Bývá symetrické, tedy oboustranné, ale může být i jednostranné.Rovněž věkem a vlivem těhotenství dochází k ochabování a prověšování stydkých pysků, což některým ženám přináší psychické problémy.

Předoperační informace

  • Klientka musí mít v pořádku interní předoperační vyšetření, gynekologické vyšetření
  • Klientka nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci.
  • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí pacientka užívat žádné léky obsahující KYSELINU ACETYLOSALICYLOVOU např. Acylpyrin, Acylkoffin, Aspro, Alnagon, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace, taková klientka nemůže být operována!
  • Klientka přijde v den operace nalačno, to znamená od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.
  • Nenalíčená,nenalakované nehty,oholené ochlupení.
  • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení.
  • Vhodná doba pro zákrok je po měsíčkách.
  • O způsobu platby informuje recepce.

Vlastní operace

Je prováděna v narkoze po přesném předchozím vyměření a prokonzultování velikosti a tvaru stydkých pysků s klientkou.

Dle typu korekce buď provádíme klínovité vyříznutí v celé síle pysku od konečníkové strany směrem dopředu a potom přišití zbylého pruhu na přední straně pysku na místo vyříznutého klínu anebo lineární excisi celého stydkého pysku. Používáme vstřebatelné stehy, které se samy rozpustí a není je třeba vyndávat.P o výkonu doporučujeme setrvat jednu noc na Klinice a dodržovat klidový režim.

Pooperační období

Klientka setrvá do druhého dne na našem oddělení a dostává chladící obklady. Druhý den odjíždí domů s doporučením koupelí a chlazení s převážným klidem na lůžku. Kontroly jsou dle průběhu hojení. Je potřeba počítat s delším obdobím klidu a nevhodností delšího sezení.Sexuální abstinence do zhojení.

Rizika operace

Jako jakákoliv operace je i tato spojena s rizikem jako je infekce, haematom v ráně, změně citlivosti v okolí rány, otokem, opožděným hojením. Specificky u této operace nutno počítat s tím, že tvar nemusí být zcela symetrický.