Operace prsů - Vpáčené bradavky

Vpáčené bradavky mohou být oboustranné nebo jednostranné. Působí potíže při kojení a nevypadají esteticky. Je třeba zvážit z kterého důvodu má být úprava provedena. Jestliže chceme zachovat možnost kojení, je operace obtížnější a nelze vyloučit recidivu ve smyslu snížení nebo opětného vtažení bradavky.

Předoperační pokyny

  • Klientka musí mít v pořádku interní předoperační vyšetření, gynekologické vyšetření
  • Klient/ka nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci.
  • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient/ka užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou např. Acylpyrin, Acylkoffin,Aspro…, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace,takový/á klient/ka nemůže být operován/a!
  • Klient/ka přijde v den zákroku nalačno, to znamená od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit !
  • Nenalíčená, nenalakované nehty, vyholené podpaží.
  • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení
  • O způsobu platby informuje recepce

Vlastní operace vpáčených bradavek

Vzhledem k nepříjemnému pocitu při místním znecitlivění defigurace místa provádíme operaci v celkové narkose. Technicky se provádí tak, že kolem vpáčené bradavky vyřízneme v kůži symetricky čtyři kosočtverce a nejde-li o zachování schopnosti kojení, uvolníme bradavku od zkrácených mlékovodů. Sešitím kosočtverců bradavka vystoupí. Po operaci většinou stačí krytí a pevná podprsenka.

Pooperační péče

Klientka přijde na kontroly dle domluvy. Vyndavání stehů probíhá postupně asi do tří týdnů. Do té doby a určitou dobu později, což je individuální, jen krytí čtverečkem mulu v pevné podprsence. Bradavky jsou zprvu větší, mohou být různě oteklé. Po úplném zhojení vysvětlíme další péči o jizvy. Teprve potom lze očekávat předpokládaný tvar a velikost bradavky.

Rizika operace

Jako jakákoliv operace je i tato spojena s rizikem infekc, haematom v ráně, změně citlivosti v okolí rány nebo opožděným hojením. Specificky u těch klientek, které chtějí zachovat možnost kojení, nelze vyloučit pozdější oploštění nebo vtažení bradavky, i když operace a hojení probíhá bez komplikací.