Operace prsů - Zvětšení prsou, prsní implantáty

Prsní implantáty se k rekonstrukci či zvětšení poprsí používají od raných 60. let. Dosud se již více než 2 miliony žen rozhodly ke zvětšení poprsí silikonovými implantáty s gelovou náplní.

Implantáty se neustále zdokonalují. Spolupráce mezi pacientkami, lékaři a výrobci umožňuje využití nejnovějších poznatků lékařské vědy a technologie při výrobě implantátů. Rekonstrukce a zvětšení prsů se staly jednou z nejčastěji prováděných operací v oboru rekonstrukční a plastické chirurgie.

Co je to silikon?

První proces výroby silikonových polymerů byl patentován v roce 1958. V silikonech se spolu vážou kyslík a křemík stejným způsobem jako v kamenech a skle. Navíc jsou metylové skupiny vázány na křemíkové atomy. Vyjma amorfního křemene jako plnícího a stabilisujícího materiálu neobsahuje silikon žádná další aditiva, zvláště ne změkčovadla.

Existují různé typy implantátů?

Ano. K dispozici je široký výběr silikonových implantátů různých tvarů. Kulaté implantáty bochníkovitého tvaru s nízkým či vysokým profilem, implantáty ve tvaru slzy či kapky, nebo anatomické implantáty různých výšek profilů umožňují individuální volbu implantátu při zvětšení či rekonstrukci prsu.

Jsou implantáty bezpečné?

Ano. Po více než 30 let je bezpečnost a nezávadnost implantátů nepřetržit prokazována studiemi a zkušenostmi. Všude v Evropě nařizují směrnice pro lékařské materiály jasná kritérie nezávadnosti. Vývoj, materiály, výroba, sterilisace a balení podléhají velmi přísným normám.

Změní implantát mou fyzickou podobu?

Ano. Správně zvolený prsní implantát vytváří velice přirozený tvar. Zvětšení prsou změní Váš vzhled podle Vašich konkrétních přání.

Může silikonový gel prosakovat skrz obal implantátů?

Na rozdíl od předchozích generací implatátů se můžeme setkat v ojedinělých případech se zanedbatelnými stopami gelu v pojivových tkáních. Toto vylepšení je dáno kvalitou obalu implantátu a konzistencí silikonového gelu.

Jak dlouho implantát vydrží?

Každý organismus vykazuje individuální reakci na cizí tělesa. Studie v minulosti prokázaly průměrnou životnosst prsního implantátu 10 let všeobecně. Díky moderním technologiím se do budoucna očekává životnost stávajících implantátů delší.

Existují různé typy implantátů?

Ano. K dispozici je široký výběr silikonových implantátů různých tvarů. Kulaté implantáty bochníkovitého tvaru s nízkým či vysokým profilem, implantáty ve tvaru slzy či kapky, nebo anatomické implantáty různých výšek profilů umožňují individuální volbu implantátu při zvětšení či rekonstrukci prsu.

Prsní implantáty Mentor

Ženy,které mají malé prsy, prsy nedostatečně vyvinuté, mírně povolené a přejí si jejich zvětšení, zlepšení tvaru a vyplnění lze provést operaci, při které se do prsu vkládá prsní implantát.Prsní implantát se vkládá buď mezi prsní žlázu a prsní sval nebo přímo pod sval. Umístění implantátu s Vámi prodiskutuje Váš plastický chirurg.

Odkud vkládáme implantát?

Z podprsní rýhy, kdy výsledná jizva je asi 4 cm, zašita plastickým stehem a její nápadnost je ovlivněna individuálním hojením klientky.

Z řezu okolo prsního dvorce a z podpaží. Vždy záleží na schopnosti daného jedince se hojit a nikdy se zcela přesně nedá určit přesný vzhled jizvy.

Druh a tvar prsního implantátu a jeho velikost s Vámi prodiskutuje plastický chirurg.

Každá klientka dostává informační knížku o implantátech s popisem implantátu, zákroku i možných komplikacích po zákroku.

Předoperační pokyny

 • Po vyšetření a podrobném vysvětlení zákroku plastickým chirurgem se stanoví termín zákroku
 • Klientka dostane termín na interní předoperační vyšetření, které musí být v naprostém pořádku
 • Klientka si zařídí sama mamografické či sonografické vyšetření prsů a gynekologické vyšetření
 • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient/ka užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou např. Acylpyrin, Acylkoffin,Aspro…, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace,takový/á klient/ka nemůže být operován/a!
 • Klient/ka přijde v den zákroku nalačno, to znamená od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit !
 • Nenalíčená, nenalakované nehty, vyholené podpaží.
 • Je lépe operovat v termínu po měsíčkách
 • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení
 • O způsobu platby informuje recepce

Vlastní operace

V den zákroku si plastický chirurg provede přesný předoperační nákres a foto. Výkon se provádí v celkové anestezii, implantát se vloží z místa, které bylo předem domluveno.

Po operaci se klientka probudí s měkkým elastickým kompresivním obvazem. Do druhého dne zůstává v péči Kliniky, jsou aplikovány léky proti bolesti, otoku, antibiotika a infuze.

Druhý den po převazu může odejít do domácího ošetřování jsou domluveny další ambulantní kontroly.

Plastický steh je vyndán do 14ti dnů od operace, pokud hojení probíhá standardně. Klientka je poučena o péči o prsa a jizvy. Je provedeno foto po zákroku.

Fotoreportáž: zvětšení prsou, prsní implantáty

Předoperační fotografie, na které jsou viditelné řezy v podprsních rýhách, kudy se bude vkládat prsní implantát:

Zvětšení prsů

Prsní implantát se dodává ve vrstveném sterilním obalu a otevírá se po vyměření na operačním sále:

Zvětšení prsů

Otevření posledního obalu prsního implantátu:

Zvětšení prsů

Vkládání prsního implantát:

Zvětšení prsů

Implantát zasunut do dutiny, která je vytvořená pod prsní žlázou nebo pod prsním svalem:

Zvětšení prsů

Jeden prs po augmentaci, druhý bez implantátu:

Zvětšení prsů

Oba prsy po implantaci:

Zvětšení prsů

Zašité podprsní rýhy intradermálním stehem, zalepení operačních ran:

Zvětšení prsů

Obecně známá rizika

Jakákoli chirurgická operace je spojena s riziky jako je infekce, hematom, dysestezie (změny citlivosti), pooperační bolesti a opožděné hojení rány. Kouření může výrazně prodloužit hojení. Opožděné hojení může také vést k vypuzení implantátu.

Specifická známá rizika

Vedle všeobecných rizik implantace gelem plněných mamárních implantátů jsou i určitá specifická rizika např.: Reptura. Vzácně může dojít k reptuře gelem plněného implantátu. Může k ní dojít kdykoli po operaci i bez zdánlivě zjevné příčiny. Nejčastější příčinou je však poškození při manipulaci či operaci, reptura v důsledku mechanické ruční komprese nebo poranění. Ačkoli silikonový gel je velmi soudržný, může dojít k pohybu gelu mimo chirurgickou dutinu. V některých případech ruptura vedla ke zploštění, změkčení, místním otokům, zánětu, bolesti, k tvorbě silikonového granulomu a migraci gelu. Když k tomu dojde, je možné nahmatat uzlíčky gelu v implantátu a odstranění gelu z tkání. Vrůstání tkáně do vnějšího povrchu obalu může znesnadnit odstranění.

Splasknutí implantátu plněného fyziologickým roztokem. K úniku tekutiny může dojít kdykoli po operaci i bez zjevného důvodu. Nejběžnější příčinou vzniku je selhání jednocestného ventilu u plnícího otvoru, poškození během manipulace nebo operace a ruptura v důsledku mechanického nebo ručního stlačení. Jestliže tekutina unikne, prs vypadá jako před operací. Fyziologický roztok, který je v implantátu se podobá tělesným tekutinám a vstřebá se aniž by působil škodlivě. Implantát je vhodné nahradit.

Kapsulární kontraktura

Nejčastějším problémem všech typů implantátů prsu je ztvrdnutí způsobené "kapsulární kontrakturou". Tělo si vytvoří silnou vrstvu jizevnaté tkáně (kapsulo-pouzdro) kolem celého povrchu implantátu. Kapsula stlačuje implantát a způsobuje, že prs je kulatý a pevný, někdy citlivý a nepohyblivý. Ke kapsulární kontraktuře může dojít kdykoli po operaci i za několik let, ale nejčastěji k ní dochází během prvních měsíců. Může vzniknout u obou prsů u jednoho prsu anebo k ní nedojde vůbec. Většina chirurgů má svůj rutinní způsob jak předcházet nebo napravit kapsulární kontrakturu. Některé korektivní postupy jsou chirurgické jiné manuální. V obou případech jde o drobný zákrok. Uvedené techniky však mohou způsobit i rupturu implantátu. Avšak i po nápravě kteroukoli uvedenou metodou se může kapsula vytvořit znovu. Ke snížení rizika vzniku kapsulární kontraktury byly vyvinuty implantáty s texturovaným povrchem.

Interference se standardní mamografií

Implantát může interferovat s časným objevením rakoviny prsu. U žen s implantáty by se neměla používat standardní mamografie. Rentgenolog, který provádí mamografii by měl vždy být informován, že pacientka má implantát. Měl by mít také zkušenosti se speciálními postupy snímkování a diagnostiky prsu s implantáty.

Kalcifikace

Ve vzácných případech se může usazovat vápník kolem implantátu. To může způsobit tvrdnutí a bolestivost. Tento typ kalciových usazenin se může podobat i kalciovým usazeninám v počátečních stádiích rakoviny prsu.

Svraštění a krabatění

Povrch implantátu se může svrašťovat, což by mohlo být patrné na povrchu kůže. Závisí na tom, kde je implantát umístěn, a kde se povrch implantátu svrašťuje. Velké "vrásky" nebo záhyby mohou dráždit nebo poškodit okolní tkáň. Může též dojít k "přeležení", které vede k ruptuře či splasknutí u dvoukomorových implantátů a implantátů plněných fyziologickým roztokem.

Změny citlivosti

Implantát může způsobit změny citlivosti ve smyslu snížení nebo zvýšení, a to dočasně či trvale.

Extruze (vypuzení)

Ve vzácných případech může implantát proniknout tkání, která ho kryje. K tomu nejspíš dochází, je-li tkáň, která kryje implantát již poškozena nebo se poškodí v důsledku ischemizačního tlaku (nedostatečným prokrvením) spolu s příliš velkým nebo posunutým implantátem.

Nespokojenost s kosmetickými výsledky

Neuspokojivé výsledky mohou zahrnovat deformované jizvy, posunutí implantátu, migraci, nesprávnou velikost, asymetrii, nepředpokládaný tvar, hmatnost, ptózu a výtok fyziologického roztoku u dvoukomorových implantátů a implantátů plněných fyziologickým roztokem.

Prosakování gelu

Mikroskopické kapičky gelu mají tendenci "prosakovat" vnějším obalem implantátu plněného gelem. Mikroskopické kapičky se našly ve tkáni okolo prsu a méně často i v jiných částech těla. Zjištění nepatrných množství silikonu u žen s implantáty nebo i bez nich, protože silikon se používá v mnoha spotřebních i lékařských produktech, je náhodný nález a pokud je známo, nemá význam. Vědci nadále studují celoživotní biologický vliv silikonu.

Explantace

Neměla byste považovat své implantáty za celoživotní. Kdykoli může být indikována revize, vč. explantace a náhrady. Lékařské ošetření shora uvedených komplikací může zahrnovat i explantaci.

Výzkum o neznámých rizicích

Vedle známých rizik byly vzneseny i dotazy, zda silikonové implantáty nemohou způsobit rakovinu prsu nebo autoimunní choroby, zejména poruchy pojiva. Individuální kasuistiky naznačovaly možné vztahy mezi silikonovými mamárními implantáty a poruchami pojiva. Přední lékařské autority, vč. plastických chirurgů, revmatologů a American Medical Association zdůrazňují, že nejsou vědecké důkazy, které by nasvědčovaly vztahu mezi silikonovými implantáty a chorobami pojiva. Několik kontrolovaných studií poskytlo předběžné údaje o bezpečnosti a naznačují, že není vztah mezi silikonovými implantáty a rakovinou nebo chorobami pojivové tkáně. Byla vznesena i otázka, zda by děti matek se silikonovými implantáty nemohly mít imunologické problémy. Nesporné výhody kojení a povolení používání silikonu v dětských lécích a savičkách vyvracejí tyto zprávy. Ženy s mamárními implantáty, které hodlají kojit, by se měly spojit se svým lékařem, aby se seznámily s nejnovějšími výzkumnými nálezy a doporučeními.

Další informace

Mimo uvedené informace by s vámi váš chirurg mohl před operací chtít prodiskutovat následující:

 • Alternativy mamární implantace
 • Podrobné informace, které uvádíme v letáčcích, přibalených k implantátům.
 • Rizika a výhody specifického chirurgického postupu, který bude proveden ve Vašem případě.

Prsní implantáty Nagor

Jestliže uvažujete o zvětšení prsů, je velmi důležité prodiskutovat se svým plastickým chirurgem všechny Vaše možnosti, výhody ale i možná rizika, než se rozhodnete. Prsní implantáty značky Nagor jsou navrženy, vyvinuty a vyrobeny v souladu s nařízeními FDA, splňují veškeré jakostní požadavky norem ISO a EN a mají certifikát CE.Společnost Nagor je jediná britská společnost, která navrhuje, vyrábí a dodává prsní implantáty té nejvyšší kvality. Během své 30-ti leté historie si vybudovala pověst respektované značky a díky spokojenosti zákazníků se rozšířila již do více než šedesáti zemí světa.

 • Anatomické implantáty mají širokou škálu přírodních tvarů. - Rozmanité šířky základen umožňují chirurgům vybrat pro klienta ten nejlepší implantát pro každé prso
 • 9 druhů implantátů v 90 variantách velikostí.
 • Cogel – forma stabilního gelového silikonu – poskytuje větší bezpečnost a kontrolované rozložení.
 • Nagotex texturovaný povrch napomáhá k přilnavosti tkáně, čímž snižuje možnost vzniku kapsulární kontrakce.

Prsní implantáty Arion

Jejich výrobcem není nikdo jiný než renomovaná francouzská společnost Laboratoires Arion. Ta se od roku 1994 věnuje výhradně vývoji a výrobě prsních implantátů.

Laboratoires Arion je jediným výrobcem na světě, který nabízí od roku 1994 alternativu k implantátům s náplní silikonového gelu v podobě implantátů na bázi Carboxy-metylcelulózy (C.M.C.), biodegradovatelného hydrogelu.

Díky mimořádným vlastnostem implantátů Arion Monobloc® dochází ke snížení rizika vzniku kapsulární kontraktury z důvodu prosakování silikonu. Důvodem je 6 vrstev pláště, z toho 3 vrstvy zabraňující prosakování silikonu.

Unikátní technologie implantátů Monobloc® spočívá v:

 • maximální elasticitě pláště, která zaručuje pevnost v tahu až 950%.
 • rovnoměrnosti jednotlivých vrstev plášťů
 • vysoce kvalitním elastickém elastomeru
 • autogenním sváru pláště a uzávěru, což zaručuje maximální odolnost proti prasknutí a prosakování gelu

Prsní implantáty Natrelle

Zvětšení prsů (augmentace) je jedním z nejoblíbenějších a také nejvíce prováděných zákroků plastické chirurgie poslední doby. Ženy na celém světě přemýšlí o zvětšení svého poprsí, o estetických a emocionálních aspektech tohoto zákroku a o tom, že rozhodnutí, zda mít či nemít implantáty, je velice důležité.

Společnost Allergan si uvědomuje, že každá žena je jiná a podstupuje augmentaci z různých důvodů. Proto vytvořila kolekci Natrelle s více než 500 různými možnostmi prsních implantátů, ze kterých Vám chirurg pomůže vybrat pro Vás ten nejvhodnější.

Pro klid Vaší mysli jsou všechny implantáty společnosti Allergan kryty výměnným pojištěním, které nabízí bezplatnou výměnu jakéhokoli implantátu, je-li to třeba z důvodu ruptury nebo jiného poškození produktu potvrzeného výrobcem,v průběhu 10 let od implantace.

Prsní implantáty Motiva

Proč zvolit Motiva implantáty?

Unikátní proces výroby zaručuje bezpečnost

Unikátní systém výroby prsních implantátů Motiva zaručuje nejvyšší kvalitu a bezpečnost produktu. Při výrobě se plášť na rozdíl od jiných současných prsních implantátů nedostává do kontaktu s cizorodým materiálem nebo se solí. Tak nedochází k jakémukoliv poškození jeho vrstev. Všech 7 vrstev včetně maximálně ochranné vrstvy zůstává nedotčeno. Radikálně se tak snižuje možnost protržení pláště a potencionální průnik gelu do okolní tkáně.

Povrch prsních implantátů Silk a Velvet

Motiva implantáty nabízí výběr mezi mikrotexturou (Silk) a makrotexturou (Velvet). Tento jemně nebo více texturovaný povrch zaručí fixaci implantátu přilnutím k prsní tkáni.

Obě textury jsou vyráběny pomocí 3D technologie. Jedná se o revoluční výrobu, kdy dochází k zachování všech 7 vrstev pláště a zároveň k vytvoření dokonalé povrchové struktury. Dle posledních studií je volba hloubky textury obzvláště důležitá. Klinické studie totiž prokázaly spojitost mezi vysoce texturovanými implantáty a vznikem kapsulární kontraktury či pozdního seromu.

Mikrotextura Silk nebo Makrotextura Velvet implantátů Motiva vychází z posledních klinických studií, které prokázaly, že při použití těchto dvou textur dochází ke snížení rizika protržení, vzniku kapsulární kontraktury a pozdního seromu.

Čím jemnější a kvalitněji udělaná textura, tím menší riziko vzniku ruptury (protržení) implantátu a naopak tím vyšší mechanická odolnost. Ideální hloubka textury byla popsána od 100 do 250 micronů. Tento požadavek splňují obě nabízené textury implantátů Motiva, a to mikrotextura Silk a makrotextura Velvet.

Prsní implantáty Motiva

ProgressiveGel dodá perfektní tvar

Gel, který je používán v prsních implantátech Motiva je nejvíce kvalitním gelem, který je schválen agenturou FDA. Z dokonalého lékařského silikonu se vytvoří perfektně kohezivní gel, který drží perfektně tvar. Dokonalý stupeň kohezivity zaručuje nejen tvarovou stálost bez vzniku deformací, které mohou být způsobeny postupným tlakem nebo pohybem, ale zároveň působí naprosto přirozeně. Všechny implantáty Motiva jsou 100% plněny, což vede ke snížení rizika zvrásnění a nechtěných záhybů. Tímto je zaručen lepší estetický výsledek a samotné zvýšení odolnosti implantátu.

Zátka TrueMonobloc navyšuje kvalitu celého pláště

Plášť prsního implantátu Motiva byl vylepšen obzvláště v místě uzavření implantátu – tzv.zátky. V tomto místě totiž dochází k nejčastějšímu protržení pláště. Zátka TrueMonobloc je opravdu inovativním řešením a spojuje monoliticky celý plášť, takže dochází k eliminaci nejkritičtějšího místa. Není možné odtrhnout zátku od pláště, nedochází k prosakování vnitřního gelu. Motiva prsní implantáty jsou tak odolné vůči mechanickým vlivům a navíc vysoce převyšují minimální požadované hodnoty mechanických testů.

Ochranná bariéra BluSeal nic nepropustí

Každý prsní implantát Motiva obsahuje ochrannou bariéru, která zajišťuje neproniknutelnost vnitřní výplně. Patentovaná nepropustná bariéra BluSeal je jedinou ochrannou vrstvou na současném trhu, která je vizuálně viditelná. Ochranná vrstva je zabarvena modrou barvou, a tato modrá brava vizuálně indikuje přítomnost ochranné bariéry a z toho vyplývající naprosté bezpečnosti.

Dokonalá sterilizace Dry Heat

Všechny implantáty Motiva jsou vyráběny v souladu s nejpřísnějšími kritérii. Proces výroby je zakončen sterilizací. Motiva používá sterilizaci Dry Heat (suchým teplem), což je nejnovější a nejúčinnější způsob sterilizace. Tento způsob sterilizace je jako jediný doporučovaný a schválený agenturou FDA.

Bezpečnostní technologie Q-chip

Začlenění bezpečnostní technologie Q-chip do implantátu umožňuje lékařům na celém světě bezpečně a přesně identifikovat prsní implantát zvnějšku, aniž by musely implantát složitě vyjímat. Na rozdíl od produktových karet a záručních listů, které se běžně dávají pacientkám po operaci, nelze tuto technologii ztratit. Můžete tak kdykoliv od operace zjistit, jaký typ implantátu máte v těle.

Znalost je síla, a technologie Q-chip eliminuje prvek lidského omylu, ke kterému může dojít při tradičním vedení papírových záznamů. Zkratka Q znamená „quality“.

Tato technologie je ověřená, bezpečná a zaznamenává pouze 15ti místný specifický kód, který slouží pouze ke sdělení základních informací o vloženém implantátu, nikoliv o pacientce samotné.

Bezpečnostní technologie Q-chip byla schválena agenturou FDA v USA schválena v roce 2004 jako zdravotnický prostředek třídy II. Přináší pacientce duševní klid a naprosté bezpečí.

Prsní implantáty Motiva

ProgressiveGel Ultima – vzhled a pocit přirozených prsou

Výplň prsních implantátů je důležitá pro dosažení výsledného vzhledu a pocitu. Prsní implantáty Motiva obsahují také nový typ ideálně kohezivního gelu - ProgressiveGel Ultima. Tento typ gelu zaručuje dokonalý stupeň kohezivity. Ultima je vysoce elastický gel, který poskytuje velmi poddajný a přirozený objem. Je vyráběn j nejjemnějších silikonových materiálů Nusil Technology a při implantaci nepraská. Nabízí mechanické vlastnosti a tvarovou stálost, kdy nevznikají deformace způsobené případným tlakem nebo pohybem.

Díky 100% plnění se snižuje riziko vzniku zvrásnění a taktéž riziko vzniku ruptury implantátu. ProgressiveGel Ultima po implantaci působí naprosto přirozeně a je určen ženám, které touží po přirozeně měkkých prsou na dotek.

Ergonomický tvar

Ergonomický tvar implantátů nabízí pouze značka Motiva. Jsou to jedinečné implantáty, které se plně přizpůsobí Vašemu tělu. Chirurgové a pacientky si stěžovaly na to, že v případě rotace anatomického implantátu dochází k deformaci celého prsu. Tým značky Motiva na sebe vzal nelehký úkol, a to vymyslet tvar implantátu a gel, který dokonale napodobí tvar přirozených prsou v jakékoliv pozici a navíc nedojde k jejich deformaci v případě rotace implantátu. S tímto úkolem pomohlo až zapojení vědeckého oboru ergonomie a vyvinutí speciální gelu Ultima.

Ergonomické implantáty Motiva po implantaci docílí přirozeného vzhledu tradičních „anatomických“ implantátů bez komplikací spojených s rotací a tvrdostí. Plně se přizpůsobují pozici pacientky. Když leží pacientka na zádech, implantáty reagují jako přirozená prsa a jejich nejvyšší bod se posune blíže ke středu prsou. Jednoduše řečeno, vaše prsa se chovají naprosto přirozeně a přizpůsobují se dle přirozené gravitace.

video z augmentace - operace prsou
Augmentace - operace prsou