Úpravy genitálií - Obřízka

Předkožku u dospělých jedinců mužského pohlaví normálně překrývá žalud A dá se přes něj volně přetáhnout. Po narození bývá se žaludem slepena, ale postupně se uvolní, Obřízka – tedy odstranění předkožky chirurgickým zákrokem se provádí z několika důvodů. Prvním je důvod zdravotní, když je předkožka zúžená, nelze přetáhnout, většinou s krátkou uzdičkou a působí městnání a infekci v předkožkovém vaku. Další důvod je osobní rozhodnutí některých mužů. Nejčastějším důvodem je ale obřízka z náboženských nebo zvykových důvodů v určitých oblastech světa.

Předoperační informace

  • V případě celkové narkosy je nutné interní předoperační vyšetření.
  • Nesmí být během měsíce před operací žádné virové onemocnění ani jiná choroba. Během této doby před zákrokem neužívat léky obsahující acetylosalicylovou kyselinu / Acylpyrin, Astro, Acylcofin, Alnagen apod. /
  • Je lépe oholit ochlupení
  • Klient přijde v den operace dle domluvené anestesie
  • Cena operace se platí předem v den zákroku a klient na ni dostane stvrzenku.

Vlastní operace

Provádí se po dohodě s klientem buď v narkose nebo ve svodném znecitlivění. To spočívá v injekci anestetika při kořeni údu a zajišťuje stejně jako narkosa nebolestivost operace. Operace je chirurgické odstranění předkožky, většinou také přerušení uzdičky a sešití rány stehy, které jsou resorbovatelné nebo rozpustné, takže v průběhu hojení vypadnou samy nebo se rozpustí. Po operaci je vhodnější přes noc setrvání na našem oddělení s možnosti klidu vleže hned po operaci chlazení rány.

Pooperační průběh

Doporučujeme několik dní převážně klid na lůžku a chlazení. Dále pak dle průběhu koupele a zvýšená hygiena, pevnější slipy a kontroly dle domluvy do zhojení a vypadání stehů. Potom tlakové masáže tužších částí jizvy dle vysvětlení, teprve potom sexuální aktivita.

Rizika operace

Jako jakákoliv je i tato spojena s rizikem jako je infekce, hematom v ráně, změna citlivosti v okolí rány nebo opožděným hojeným. Specificky je u této operace častější hematom většího rozsahu, což je dáno zvláštností řídkého podkoží mužského údu nebo menší rozestup rány, obojí bez ohrožení dobrého výsledku operace.