Operace prsů - Gynekomastie

Jde o zbytnění v oblasti prsů u mužů, často imitující ženské prsy. Může být jednostranné, častěji je ale oboustranné. Příčiny nejsou zcela jasné a medikamentosní řešení nebývá úspěšné. Zvětšení bývá způsobeno zvětšením prsní žlázy, která je sice u mužů založená, ale je trvale malá nebo zvětšenímtukového tělesa prsu. Nejčastěji jsou zvětšené obě složky. Chirurgické řešení je zatím jediné, které známe.

Předoperační pokyny

  • Klient musí mít v pořádku interní předoperační vyšetření
  • Klient nesmí trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou či být v rekonvalescenci.
  • Alespoň jeden měsíc před operací nesmí klient užívat žádné léky obsahující KYSELINU ACETYLOSALICYLOVOU např. Acylpyrin, Acylkoffin, Aspro, Alnagon, zvyšuje se tím podstatně riziko silného krvácení během operace, taková klient nemůže být operován!
  • Předem je nutné vzít míry na elastickou kompresi.
  • Klient přijde v den operace nalačno, to znamená od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.
  • Vyholit podpaží a oholit ochlupení hrudníku.
  • Pokud kouříte, nekuřte po dobu hojení.
  • O způsobu platby informuje recepce

Vlastní operace

Provádíme v narkóze. Dle typu gynaekomastie, stupně zvětšení prsu a sonografického obrazu, obvykle provedeme odsátí tukového tělesa tenko liposukční kanylou z laterálního 2mm velkého vpichu a potom z řezu kolem prsního dvorce odstraníme zvětšenou prsní žlázu a odešleme na histologické vyšetření. Ránu sešijeme s odsávajícími drény a přiložíme elastickou kompresi. Klient setrvává do druhého dne na klinice a po převazu odchází do domácího ošetřování.

Pooperační péče

Po propuštění s kompresivním návlekem chodí klient dle domluvy na kontroly, stehy jsou vyndány asi za 14 dní, za další týden vysvětlíme další péči o jizvy.

Vyřazení z pracovního procesu závisí na zaměstnání, dle charakteru trvá 1-3 týdny.

Rizika operace

Jako jakákoliv operace je i tato spojena s rizikem jako je infekce, haematom v ráně, změně citlivosti v okolí rány nebo opožděným hojením. Specificky je u této operace riziko fixace jizvy ke spodině rány. Proto pečlivě vysvětlujeme péči o jizvy a záleží hlavně na klientovi, jak o ně bude pečovat a jaký bude výsledek.